Identity Compass® -kehittämispalvelut

Mitä paremmin ihmiset voivat, sitä parempia ovat tulokset.

Ratkaisuja sopeutumisen sijaan

Identity Compass® -kehittämispalveluiden avulla saatte selkeää ja konkreettista tietoa siitä, miten juuri teidän henkilöstönne avulla päästään parempiin tuloksiin.

  • Yksittäisiin työntekijöihin liittyvät kysymykset
  • Yksittäisten henkilöiden työmotivaation ja sitoutumisen selvittäminen ja kehittäminen
  • Yksilöiden ja ryhmien johtaminen
  • Ryhmän dynamiikan kehittäminen
  • Uuden ryhmän luominen ja sen tehokkaan toiminnan aloittaminen
  • Myynnin parantaminen

Asiakkaamme kertovat

Kasvishovi Oy

70 vuotta pohjoista yrittäjyyttä

Kasvishovi on vuonna 70 vuotias oululainen perheyritys. Kasvishovin toiminnan perustana on asiakaslähtöisyys, yksilöllinen ja joustava palvelu sekä laatu, vastuullisuus ja kannattavuus. Olemme suurin yksityinen Pohjois-Suomessa toimiva tuoretukkuliike ja kasvisten jalostaja.

Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme saaneet kasvaa luotettavaksi ja läheiseksi elintarvikkeiden hovihankkijaksi, joka työllistää tänä päivänä yli 60 ammattilaista.

Pyrimme toiminnallamme edistämään lähellä tuotettujen raaka-aineiden saatavuutta ja olemmekin erityisen ylpeitä pohjoissuomalaisista yhteistyökumppaneistamme. Meillä on jo parinkymmenen tuottajan hovi, joiden raaka-aineisiin ja palvelun laatuun voimme aina luottaa!

Kasvishovi on käyttänyt Solidean henkilöprofilointipalveluita yrityksen johdon ja avainhenkilöiden työmotivaation ja sitoutumisen mittaukseen sekä uusien sopivien tehtäväkuvien suunnitteluun ja järjestelyyn.

Solidean rekrytointipalveluita Kasvishovi on käyttänyt uusien avainhenkilöiden rekrytointiin varmistaakseen oikean henkilön löytymisen ja rekrytoinnin varmistamisen.

“Minulle on tärkeää, että oikea ihminen on oikeassa paikassa. Tällöin arkinen työ on tehokasta ja kaikille mukavaa ja mieliala sekä sosiaaliset suhteet töissä pysyvät hyvinä.

Yhteistyö Solidean asiantuntija Tuula Mikkolan kanssa on toiminut erittäin hyvin ja hänen asiantuntemuksensa ja sen avulla saatu tieto on helpottanut päätöksentekoa haastavissakin tilanteissa.”

Henri Isohätälä, toimitusjohtaja, Kasvishovi Oy

Työnkuvan muutos yksilölle sopivammaksi

Asiakkaamme on tukkukauppa, jossa yksi myyntihenkilö alitti myynnin tavoitteet selvästi, vaikka tuotteiden ja asiakkaiden perusteella hänen olisi pitänyt päästä tavoitteisiin.

Prosessissa selvisi, että hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa poikkeavat ratkaisevilta osin hyvän b-to-b myyjän ominaisuuksista.

Hänellä oli kuitenkin niin paljon teknistä tietoa myytävistä tuotteista, että hänet haluttiin pitää myynnin tukihenkilönä ja pitää hänen osaaminen talon sisällä.

Avainhenkilön ongelman ratkaiseminen

Asiakkaamme on ICT-alan yritys, jossa esimiehen ja alaisten välillä on ongelmia.

Aloituspalaverissa Solidean konsultin kanssa tehtiin suunnitelma kuinka asia halutaan hoitaa tehokkaasti ja hienotunteisesti. Prosessissa selvisi esimiehen sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka eivät tue esimiehenä työskentelyä.

Henkilöä ei haluttu kuitenkaan irtisanoa tärkeän substanssiosaamisensa vuoksi. Prosessissa saatujen tietojen perusteella hänelle järjestettiin sopivampia tehtäviä.

Yksittäisten henkilöiden työmotivaation ja sitoutumisen selvittäminen ja kehittäminen

Asiakkaamme on insinööritoimisto, jonka koko henkilöstön profiloinnin tarkoitus oli selvittää työtyytyväisyys, motivaatio ja sitoutuminen, jotta voidaan tehdä oikeita toimenpiteitä näiden parantamiseksi. Prosessissa selvisi esimerkiksi yhden työntekijän tarve lisähaasteille työssä. Hän koki työnsä liian helpoksi ja oli kyllästymässä ja hakemassa isompia haasteita muualta, vaikka niitä voitiin järjestää myös organisaation omalta taholta. Hänen tehtävänkuvaa muutettiin. Prosessissa kävi ilmi myös useampien henkilöiden kohdalla aivan yksinkertaisesti paremman kommunikaation tarve johdon kanssa. Se pystyttiin helposti ratkaisemaan Solidean konsultin ohjauksessa.

Sukupolvenvaihdos – johdon vaihtuminen

Asiakkaamme on insinööritoimisto, jossa omistajat jäävät eläkkeelle ja kolme yrityksen työntekijää ostavat yrityksen. Kompassi-prosessin tarkoituksena on selvittää uusien johtajien voimavarat ja henkilökohtaiset ominaisuudet yrityksen johtamisessa ja toiminnassa. Haluttiin selvittää kenestä nimitetään toimitusjohtaja ja millaiseen roolin kukin sopii parhaiten ja millä tavalla yhdessä toimitaan tuloksekkaimmin ja helpoten. Prosessin tuloksena roolitettiin johtoryhmä ja suunniteltiin jokaiselle sopiva tehtävänkuva organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Uuden johtoryhmän muodostaminen ja toimintaan sitouttaminen

Asiakkaamme on teollisuuden yritys jolla on toimintaa useammassa tehtaassa. Yksi tehdas suljetaan ja toimintoja yhdistetään uuteen tehtaaseen. Perustetaan uusi johtoryhmä, jonka jäsenten valinnassa ja toiminnan aloittamisessa Kompassi otetaan käyttöön. Prosessin tarkoituksena oli selvittää henkilöiden johtoryhmätyöskentelyyn sopivia ominaisuuksia ja voimavaroja, konsultoida ryhmä kommunikoimaan tehokkaasti sekä sitouttaa ryhmä. Tämän lisäksi konsultoitiin toimitusjohtajaa ryhmän jäsenistä ja heidän johtamisesta.

Hätälä Oy

Hätälä Oy on käyttänyt Solidea Oy:n rekrytointi- ja henkilöprofilointipalveluita nopeasti kasvavan yrityksen henkilöstön tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä Solidean palveluihin. Yhteistyö Solidean asiantuntijan kanssa on toiminut sujuvasti. Olemme saaneet paljon käyttökelpoista tietoa ja konsultointia yrityksen henkilöstöasioiden kehittämiseen ja järjestelyihin, kertoo Hätälä Oy:n toimitusjohtaja Riku Isohätälä.