Rekisteriseloste

Evästeet

Solidea.fi käyttää evästeitä (“cookies”) sivuston kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin. Evästeistä voit lukea lisää täältä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste Solidean CV-tietokannalle

1. Rekisterinpitäjä
Solidea Oy 
Paloheinäntie 17 B 
00670 Helsinki
 Puh: 040 700 8122
 e-mail: solidea@solidea.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jenni Katajamaa
 p. 040 700 8122
 e-mail: jenni.katajamaa@solidea.fi

3. Rekisterin nimi
Solidean CV-tietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Solidea tuottaa henkilöstön rekrytointiin ja soveltuvuusarviointeihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Toimeksiannon perusteella Solidea etsii asiakasyrityksille työntekijöitä. Työnhakijoiden työnhaun kannalta tarpeelliset henkilötiedot kerätään rekisteriin.

Rekisterin tarkoituksena on:
• Ilmoitaa työnhakijoille avoinna olevista tehtävistä.
• Käsitellä hakemuksia rekrytointiprosessin mukaisesti.
• Kerätä hakijoiden tallettamista hakemuksista työnhakijarekisteri, jota voidaan käyttää myöhemmin sopivien henkilöiden etsimiseen avoimiin tehtäviin.

Lisäksi Solidea suorittaa toimeksiannon perusteella henkilöiden soveltuvuusarviointeja kyselytutkimuksiin perustuen. Soveltuvuusarviointiin liittyviin aineistoihin ei liitetä henkilön tunnistetietoja, vaan niissä käytetään tunnisteena erillistä kirjain- sekä numerokoodia. Soveltuvuusarviointeja ei liitetä CV-tietokantaan.

5. Rekisterin sisältö
Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu vain ne tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin ainoana tietolähteenä on työnhakija itse. Tietojen jättäminen rekisteriin antaa Solidealle luvan tietojen keräämiseen, käsittelyyn rekrytointiprosesseissa ja säilyttämiseen Solidean CV-tietokannassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan ainostaan henkilön suostumuksella rekrytointitoimeksiannon tehneelle yritykselle työnhaku- ja rekrytontiprosessin yhteydessä. Tietoja ei luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuoliselle taholle. Pyydettäessä tiedot luovutetaan rekisteröidylle itselleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Solidean sisäiseen käyttöön. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
CV-tietokannan käyttöoikeus on Solidean toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
Hakija voi tarkistaa ja päivittää tietojaan. Hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevia hakijarekisterin tietoja henkilötietolain 26§ mukaan. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: rekry@solidea.fi

Tietojen päivittäminen tapahtuu laittamalla viesti osoitteeseen rekry@solidea.fi, jossa pyydetään poistamaan aiemmat tietokantaan jätetyt tiedot ja jättämällä uusi avoin hakemus järjestelmään, joka sisältää kaikki aiemmat tiedot ja uudet päivitetyt tiedot.

Tämä rekisteriseloste on laadittu 22.2.2016.
Aiempi 1.6.2010 laadittu rekisteriseloste on pyynnöstä nähtävillä Solidean toimipisteessä.

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Solidean uutiskirjeen tilaajat -tietokannalle

1. Rekisterinpitäjä
Solidea Oy
 Paloheinäntie 17 B 
00670 Helsinki
 Puh: 040 700 8122 
e-mail: solidea@solidea.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jenni Katajamaa
 p. 040 700 8122 
e-mail: jenni.katajamaa@solidea.fi

3. Rekisterin nimi
Solidean suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa. Rekisteröidyille voidaan lähettää hänen työtehtäviinsä liittyvää informaatiota esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen muodossa sekä business-to-business –markkinointia ja muuta suoramarkkinointia. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään ainoastaan yhteisöille osoitettuna rekisterin sisältämiin työsähköpostiosoitteisiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

5. Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri voi sisältää muita tietoja siitä yrityksestä ja tehtävästä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot, lähetetyt tarjoukset, tiedot yhteydenotoista ja muut muistiinpanot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai YTJ-tietojärjestelmästä tai muista julkisista yhteisörekistereistä sekä julkisesta tietoverkosta kuten www-sivuilta sekä muista julksisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterista.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22a §:n mukaisesti. Rekisterin sisältämiä nimi- ja sähköpostiosoitetietoja on tallennettu Rocket Science Group, LLC:n palvelimelle Yhdysvalloissa. Siirronsaaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Safe Harbor –järjestelmää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on annettu käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten.