Avainhenkilöiden suorahaku

Suorahaku REKRY – Avainhenkilöiden suorahaku

Headhunting Suorahaku REKRY prosessi

1. Aloitus

 • Alkukartoitus, tehtävämäärittely ja ihanneprofiilin luonti
 • Ilmoitusten laadinta ja kampanjoiden suunnittelu
 • Hakuprosessi

2. Hakuprosessi

 • CV-tietokantojen seulonta
 • Yhteydenotot potentiaalisiin työnhakijoihin
 • Työpaikan myynti potentiaalisille työnhakijoille

3. Haastattelu 1

 • Hakemusten vastaanottaminen
 • Video-, puhelu- ja livehaastattelut
 • Kompetenssitarkistus, osaaminen, kokemus ym. lisätiedot

4. Haastattelu 2

 • Identity Compass®️ soveltuvuustesti
 • Syvähaastattelu
 • Soveltuvuustestin vertaaminen ihanneprofiiliin

5. Valinta

 • Lisähaastattelut
 • Työsopimusneuvottelut
 • Valintasuositus

6. Seuranta

 • Identity Compass työmotivaatio ja -sitoutuminen
 • Toimenpidesuositukset

Avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden rekrytointi ja sen onnistuminen tai epäonnistuminen on yritykselle erittäin merkittävä asia.

Suorahaku on hyvä tapa silloin kun rekrytointi halutaan tehdä rauhassa ja kaikessa hiljaisuudessa. Suorahaussa on tärkeää hienotunteisuus ja hyvät kontaktiverkostot. Olemme jatkuvasti mukana yritysten tärkeissä rekrytoinneissa ja nähneet monenlaisia eri alojen organisaatioita. Rekrytointi sinänsä on hyvin yksinkertainen prosessi mutta siitä löytyy myös useita kriittisiä tapahtumia joissa onnistuminen on lopputuloksen kannalta tärkeää tai vastaavasti niissä epäonnistuminen voi olla kohtalokasta koko yrityksen kannalta. Aloituspalaveri jossa määritellään tehtäväkuvaus ja prosessin kulku ja aikataulut on koko prosessin tärkein kohta. Jos ei tiedetä minne ollaan menossa ei voida myöskään tehdä oikeita päätöksiä prosessin edetessä eikä myöskään voida varmasti tietää milloin ollaan maalissa. Solidealla on käytössä oma sapluuna jonka mukaisesti aloituspalaveri käydään ja siinä on määritelty tarkasti mitä aloituspalaverissa tulee saada aikaan ja prosessiin osallistuvien tietoon. Muita kriittisiä kohtia ovat tietysti mm. aikataulut, erilaiset haastattelut ja soveltuvuustestaukset.

Rekrytoinnista ja suorahausta olisi vaikka kuinka paljon sanottavaa mutta koska jokainen yritys on uniikki ja jokainen rekrytointi erilainen olisi tärkeä saada ensin kuulla teiltä miten voisimme olla avuksi.

OTA YHTEYTTÄ!

Löydät meidät myös LINKEDINISTÄ.

suorahaku, headhunting, headhunter, rekry, rekrytointi, avainhenkilö, rekrytoinnin ulkoistaminen, rekrytointiyritys, rekrytoija, aloituspalaveri, tehtävänkuvaus, tavoitteen määrittely, hakuprosessi, rekrytointimediat, hakukampanja, rekrytointi-ilmoitus, cv, hakemus, videohaastattelu, soveltuvuustestaus, suositus, työsopimus, rekrytoinnin seuranta, rekrytointistrategia

Palvelut

Kannattaa hyvää työtä

Lue lisää

Referenssit

Asiakkaamme kertovat

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja jätä hakemus

Lue lisää