Identity Compass®

Sitoutunut työntekijä tuottaa parhaiten

Identity Compass® – Henkilöprofilointi – SoveltuvuustestiTuloksentekomittari Tiimien muodostaminen

Identity Compass on nykyaikainen henkilöprofilointijärjestelmä, joka tunnistaa millä tavoilla kyseessä oleva henkilö omasta halustaan toimii työssään ja minkä vuoksi.

Tiedetään, mitä enemmän ihminen voi toimia työssään niin kuin hän haluaisi sitä mieluisampaa on työ ja sitä parempia ovat tulokset.

1. Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Sähköinen kysely, profiili tarkistetaan syvähaastattelulla Henkilöprofilointi

2. Tunnistaa työmotivaation ja sitoutumisen tason, yksilön ja organisaation tuloksentekokyvyn ja -halun

3. Tunnistaa mm. seuraavia ominaisuuksia: vuorovaikutustaidot, johtajuus, alaisuus, burnout herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot, motivaation tekijät, tavat olla tehokkaana, yms.

Identity Compass henkilöprofilointi soveltuvuustestaus

Katso seuraavilta videoilta esimerkkejä Identity Compassista:

Burnout – a Mental Strategy! Video (3 minutes, 10 MB)

Using the Identity Compass® in Organisations Video (4 minutes, 13 MB)

Henkilöprofilointi – Työhyvinvoinnin, -motivaation ja tuottavuuteen sitoutumisen mittaaminen ja kehittäminen

Henkilöstö on yrityksen ainoa oikea voimavara ja heidän työmotivaatio, tuottavuuteen sitoutuminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa tulosten kannalta. Kun ihminen voi hyvin työssään ja saa toimia oman persoonansa mukaisesti, työn tulokset ovat parempia ja työsuhde kestää pidempään. Kun työnantajana ja/tai esimiehenä tiedät etukäteen tilanteen ja pääset vaikuttamaan siihen vältyt yllätyksiltä ja saat parempia tuloksia. Johtaminen on helpompaa, kun tiedät yksilöiden tavat olla tehokkaana, johtamistyylit, alaitaidot, burnout-herkkyyden, vuorovaikutustaidot, arvot, motivaation tekijät, tavat olla tehokkaana yms.

Vuosien aikana henkilöprofilointeja tehdessämme olemme iloksemme saaneet huomata, että on olemassa myös säännönmukaisuutta. Ei ole ihmistä,

  • johon ei palaute vaikuta
  • joka ei enemmän tai vähemmän halua tietää minne ollaan menossa
  • joka ei halua tietää mitä mahdollisesti vastaan on tulossa
  • joka ei jollakin tavalla halua kuulua joukkoon.

Ja niin totta, että jos tiimin/henkilön osaaminen on heikkoa, mutta motivaatio kohdallaan tarvitaan ohjausta, neuvomista ja opettamista. Jos taas osaaminen on hyvällä tasolla, mutta motivaatio alhaalla tarvitaan palautetta, suhdetta ihmisten välillä, ihmissuhdetta esimieheen – vuorovaikutusta. Puhetta. Ja jos osaaminen ja motivaatio ovat kohdallaan, myös johtajan on helppo hymyillä. Ja kaiken tämän voi luotettavasti mitata ja kaikkiin näihin asioihin voi aktiivisesti vaikuttaa, se on ihmisten johtamista parhaimmillaan.

Ota yhteyttä!

Palvelut

Kannattaa hyvää työtä

Lue lisää

Referenssit

Asiakkaamme kertovat

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja jätä hakemus

Lue lisää