Identity Compass®

Sitoutunut työntekijä tuottaa parhaiten

Identity Compass® – SoveltuvuustestiTuloksentekomittari Tiimien muodostaminen

Identity Compass on nykyaikainen henkilöprofilointijärjestelmä, joka tunnistaa millä tavoilla kyseessä oleva henkilö omasta halustaan toimii työssään ja minkä vuoksi.

Tiedetään, mitä enemmän ihminen voi toimia työssään niin kuin hän haluaisi sitä mieluisampaa on työ ja sitä parempia ovat tulokset.

1. Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Sähköinen kysely, profiili tarkistetaan syvähaastattelulla

2. Tunnistaa työmotivaation ja sitoutumisen tason, yksilön ja organisaation tuloksentekokyvyn ja -halun

3. Tunnistaa mm. seuraavia ominaisuuksia: vuorovaikutustaidot, johtajuus, alaisuus, burnout herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot, motivaation tekijät, tavat olla tehokkaana, yms.

Forget About Motivation! Video (6 minutes, 20 MB)

Burnout – a Mental Strategy! Video (3 minutes, 10 MB)

Using the Identity Compass® in Organisations Video (4 minutes, 13 MB)

Ota yhteyttä!

Palvelut

Kannattaa hyvää työtä

Lue lisää

Referenssit

Asiakkaamme kertovat

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja jätä hakemus

Lue lisää