Konsultoinnit

Henkilöstökonsultointi – Asiantuntijat ja työkalut auttavat onnistumaan

henkilöstökonsultointi, Rekrytointikonsultointi

Henkilöstö on yrityksen ainoa voimavara.

Rekrytointikonsultointi – Yrityksille, jotka haluavat toteuttaa rekrytointiprosessin osittain itse

Jos koko rekrytointiprosessin ulkoistaminen tuntuu liian suurelta kynnykseltä tai omassa talossa on resursseja joita halutaan hyödyntää voi rekrytointiprosessista ulkoistaa pelkästään tiettyjä yksittäisiä tai useampia vaiheita.

Olemme monessa tapauksessa mukana joko alkukartoituksen, videohaastatteluiden tai soveltuvuustestausten tekemisessä. Alkukartoitus on koko rekrytoinnin onnistumisen kannalta tärkein osa prosessia. Ilman sitä ei voida tietää minne ollaan menossa eikä myöskään sitä milloin ollaan maalissa. Hyvin tehty alkukartoitus helpottaa kaikkien päätösten tekemistä jokaisessa rekrytoinnin vaiheessa. Videohaastattelut helppottavat ja nopeuttavat prosessia. 

Käytössämme oleva soveltuvuustestausmenetelmä Identity Compass on ainutlaatuinen työkalu joka antaa eniten ennustettavuutta ja sen perusteella voidaan antaa rekrytoinnille pitkä takuuaika.

Olemme tehneet niin paljon rekrytointeja ja käyttäneet eri ilmoituskanavia että kokemustamme kannattaa hyödyntää.

# rekrytointiprosessi, konsultointi, REKRY Start, alkukartoitus, videohaastattelu, soveltuvuustestaus, Identity Compass, rekrytoinnin ulkoistaminen

Henkilöstökonsultointi – Työhyvinvoinnin, -motivaation ja tuottavuuteen sitoutumisen mittaaminen ja kehittäminen

Henkilöstö on yrityksen ainoa oikea voimavara ja heidän työmotivaatio, tuottavuuteen sitoutuminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa tulosten kannalta. Kun ihminen voi hyvin työssään ja saa toimia oman persoonansa mukaisesti, työn tulokset ovat parempia ja työsuhde kestää pidempään. Kun työnantajana ja/tai esimiehenä tiedät etukäteen tilanteen ja pääset vaikuttamaan siihen vältyt yllätyksiltä ja saat parempia tuloksia. Solmujen avaaminen, kitkan vähentäminen, vuorovaikutuksen kehittäminen, sitoutumisen kehittäminen.

# työhyvinvointi työmotivaation, tuottavuus, sitoutuminen, mittaus, henkilöprofilointi, konsultointi

Walt Disneyn Menestysstrategia – henkilöstön avulla toteutettu ohjattu prosessointi

Walt Disneyn menestysstrategia on ohjattu prosessi joka parantaa tiimien työskentelyä ja jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia, kirkastaa tavoitteita ja luoda strategioita valittujen henkilöiden avulla. Tämän prosessin avulla saadaan hyödynnettyä työntekijöiden vahvuudet esim. uusien strategioiden tai toimintatapojen luomisessa ja saadaan helpommin aikaan valmista. Jokaisessa yrityksessä on asioita joita pitäisi saada eteenpäin, kehittää ja ratkaista mutta asioilla on taipumusta venyä ja jäädä kesken, kun ne jäävät yhden ihmisen taakse tai kehnosti toimivan tiimin harteille.

# roolit, tiimityö, ryhmätyö, yksilöiden vahvuudet, tiimi, ryhmä

OTA YHTEYTTÄ!

Löydät meidät myös LINKEDINISTÄ.

Palvelut

Kannattaa hyvää työtä

Lue lisää

Referenssit

Asiakkaamme kertovat

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja jätä hakemus

Lue lisää