: RF-Suunnitteluinsinööri ja Pääinsinööri, Cojot Oy

In English below…
COJOT Oy on arvostettu suomalainen yritys, joka suunnittelee ja kehittää antennijärjestelmätuotteita taktiseen viestintään, elektroniseen sodankäyntiin ja muuhun viranomais- ja ammattikäyttöön maailmanlaajuisesti. 

COJOT on osa Alaris groupia, joka muodostuu viidestä yrityksestä: Alaris Antennas (RSA), Alaris USA (US), Linwave (UK), mWAVE (US) ja Kuhne (DE). COJOT tuotekehitystiimin osana työskentelet Espoossa läheisessä yhteistyössä kokeneiden RF-, elektroniikka-, mekaniikka- ja hankintainsinöörien kanssa.

Kysynnän ja liiketoiminnan kasvun vuoksi rekrytoimme kaksi RF alan ammattilaista; RF-Suunnitteluinsinööri ja RF-pääinsinööri (CTO).

RF INSINÖÖRI
Espoo / osittainen etätyö

Tehtävänäsi on vastata kokonaisvaltaisesti RF-suunnittelusta aina esitutkimuksesta tuotteen tyyppihyväksyntämittauksiin sekä tuotantoon siirtoon asti ja:

 • suunnitella uusia antennituotteita ja -konsepteja
 • innovoida uusia ominaisuuksia Cojot:n älykkäisiin antennijärjestelmiin
 • laadunvarmistus ja dokumentointi
 • vastuu teknisistä tuotteen teknisistä suorituskyvyistä (pääinsinööri)
 • antaa teknistä tukea tärkeisiin myyntiprojekteihin (pääinsinööri)
 • osallistuu yrityksen tuotestrategian suunnitteluun (pääinsinööri)
 • mentoroida nuorempia suunnittelijoita (pääinsinööri)
 • raportoida johdolle ja asiakkaille teknisistä yksityiskohdista (pääinsinööri)

Saat mm:

 • hyvän kokonaisnäkemyksen sekä yrityksestä että asiakkaiden tarpeista ja pääset vaikuttamaan
 • vakituisen työsuhteen vakavaraisessa ja globaalisti hyvämaineisessa yrityksessä
 • työn, jossa pääset alan huippujen kanssa luomaan uusia tuotteita erikoisaloille
 • joustavan työajan ja osittaisen etätyömahdollisuuden
 • 4000 €-7000 €/kk riippuen kokemuksesta ja koulutuksesta
 • hyvän työterveyshuollon ym.
 • muita työsuhde-etuja

Edellytämme:

 • vähintään sähkö- tai RF tekniikan AMK-insinööri (RF-suunnitteluinsinööri) ja DI tai TT (pääinsinööri)
 • vähintään 3 vuoden kokemusta RF-antennisuunnittelusta
 • kokemusta prototyyppien suunnittelusta kädentaitoa
 • kokemusta suunnittelusta ja testaamisesta
 • hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen osaamista
 • vähintään DI tai TT sähkö- tai RF tekniikasta (pääinsinööri)
 • vähintään 10 vuoden kokemusta RF-antennisuunnittelusta (pääinsinööri)
 • syvällistä ymmärrystä RF- ja antenniteknologioista (pääinsinööri)
 • kokemusta asiantuntijoiden johtamisesta (pääinsinööri)

Eduksesi luemme:

 • AWR ja CST osaamisen
 • RF PCB-suunnittelukokemus (PADS).
 • HW/SW-integraatiokokemus
 • Data-analyysitaidot, kokemus Matlab/Python-ohjelmista.
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintä suomen kielellä
 • Kokemus elektroniikan suunnittelusta

Voit menestyä tässä tehtävässä, kun:

 • sinulla on hyvät kyvyt työskennellä projektiryhmässä ja hyvät yhteistyötaidot.
 • olet energinen, proaktiivinen ja tuloshakuinen
 • olet yhteistyöhaluinen ja -kykyinen
 • olet hyvä ihmisten välisessä kommunikoinnissa
 • jaat mielelläsi tietoa
 • olet uudistumiskykyinen ja -haluinen
 • olet oma-aloitteinen ja haluat kantaa vastuuta (pääinsinööri)
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot (pääinsinööri)
 • olet helposti lähestyttävä
 • sinulla on hyvä paineensietokyky
 • sinulla on matkustusvalmius 10-30 päivää vuodessa (pääinsinööri)

Jos koet olevasi etsimämme henkilö, ole hyvä ja tee hakemuksesi 20.3.2023 mennessä. Töiden aloittaminen on mahdollisimman pian.

COJOT Oy is a respected Finnish company that designs and develops antenna system products for tactical communications, electronic warfare and other government and professional applications worldwide.

COJOT is part of the Alaris group, which consists of five companies; Alaris Antennas (RSA), Alaris USA (US), Linwave (UK), mWAVE (US) and Kuhne (DE). As part of the COJOT product development team, you will work closely with experienced RF, electronics, mechanical and project engineers in Espoo.

Due to demand and business growth, we are recruiting two RF professionals; RF- Design Engineer and CTO.

RF-ENGINEER
Espoo and hybrid work

You will be responsible for the overall RF design, from pre-study to product type approval measurements, through to production transfer and:

 • designing new antenna products and concepts
 • innovate new features for Cojot’s intelligent antenna systems
 • quality assurance and documentation
 • responsibility for technical product performance (CTO)
 • providing technical support for major sales projects (CTO)
 • contributing to the design of the company’s product strategy (CTO)
 • mentor junior designers (CTO)
 • report to management and customers on technical details (CTO)

You can get, among other things:

 • a good overall view of both the company and the needs of customers and have an influence
 • permanent employment in a stable and globally reputable company
 • a job where you will work with the best in the industry to create new products in specialized fields
 • flexible working hours and partial hybrid work
 • 4000 €-7000 €/month depending on experience and education
 • good occupational health care, etc.
 • other employment benefits

We require:

 • at least a Bachelor’s degree in electrical or RF engineering (RF Design Engineer) and M.Sc or PhD (CTO)
 • minimum 3 years of experience in RF antenna design.
 • experience in prototype design manual skills
 • experience in design and testing
 • good oral and written English language skills
 • at least 10 years of experience in RF antenna design (CTO)
 • in-depth understanding of RF and antenna technologies (CTO)
 • experience in managing experts (CTO)

For your benefit, we read:

 • AWR and CST skills
 • RF PCB design experience (PADS).
 • HW/SW integration experience
 • data analysis skills, experience with Matlab/Python.
 • good oral and written communication in Finnish
 • experience in electronics design

You cab succeed in this task, when you:

 • have good ability to work in a project team and good collaboration skills.
 • are energetic, proactive and results-oriented
 • are collaborative, proactive and energetic
 • are good at interpersonal communication
 • you like to share information
 • you are able and willing to innovate
 • you are self-motivated and want to take responsibility (CTO)
 • have good interpersonal skills (CTO)
 • are approachable
 • you have a good ability to cope with pressure
 • are able to travel 10-30 days per year (CTO)

If you think you are the person we are looking for, please apply by 20.3.2023. We will start working as soon as possible.

Jätä hakemus/Apply here

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

You can also leave a contact request and we will get back to you as soon as possible!

Yhteydenottopyyntö/Contact request

Lisätietoja:

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

 • 0400 232 781
 • [javascript protected email address]
 • LinkedIn
 • Video

Wideband antennas are the most crucial element in today’s Radio Frequency (RF) systems.

COJOT broadband antennas are the ideal choice for a broad range of applications. We offer a great variety of omnidirectional low- and high-gain antennas and accessories for the 20 – 6000 MHz frequency range, as well as customization and EM-Simulation services. Our key products are centered around tactical communication, electronic countermeasure (ECM) and spectrum monitoring applications – covering antennas for the manpack, handheld and vehicle segment, including solutions for fixed installations like on masts or shelters.

Our sophisticated range of wide- and narrowband antennas includes monopole, dipole, biconical and patch type antennas that are ideally suited for high and low power applications from 10 to 400 W.

In addition, we are able to access the comprehensive portfolio of our sister company Alaris Antennas, with specific expertise in numerous product types, like Direction Finding (DF), Monitoring, Communication, Log Periodic Dipole Arrays (LPDA), Masts and supporting RF Electronics.

When solid coverage in RF systems is crucial, COJOT has the answer.

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.