Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

1 Rekisterinpitäjä

Solidea Oy
Nuohoojantie 49 b, 06750 Tolkkinen 
www.solidea.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Katajamaa
040 700 8122
etunimi.sukunimi@solidea.fi

3 Rekisterin nimi

Solidea Oy Uutiskirjerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen tarkoitus on tuoda avoimet työpaikat työnhakijoiden tietoon. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun toimintaan. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön mukaisia salassapitosäännöksiä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään vain sähköpostiosoitteita. Sähköpostiosoitteen lisäksi uutiskirjeen tilaajista ei tallenneta rekisteriin muita tietoja, kuten nimeä tai puhelinnumeroa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii Solidean työnhakijarekisteriin ennen 16.10.2018 tietonsa jättäneet henkilöt. Henkilötietoja (sähköpostiosoite) saadaan 16.10.2018 rekisteröidyiltä vain heidän itsensä luovuttamana heidän tilatessaan uutiskirjeen.

7 Tietojen vastaanottajat

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle.

8 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity haluaa tilata uutiskirjettä. Rekisteröity voi milloin tahansa perua uutiskirjeen, joilloin hänen tietonsa automaattisesti poistuvat rekisteristä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietoihin on käyttöoikeus vain Solidea Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Katselu – ja muokkausoikeuksia voidaan rajata käyttöoikeuksin. Solidea Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

10 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Solidea Oy, Nuohoojantie 49 b, 06750 Tolkkinen tai solidea@solidea.fi.

11 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

Evästeet

Solidea.fi käyttää evästeitä (“cookies”) sivuston kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin. Evästeistä voit lukea lisää täältä.