Rekrytointipalvelut yrityksille

Rekrytointipalvelumme ovat ajan kanssa hioutuneet tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Rekrytointiprosessien vaiheet alkukartoituksesta aina soveltuvuustestaukseen ja seurantaprosessiin hoidetaan aina ammattitaidolla ja asiakkaan edun mukaisesti.

Rekrytointipalveluidemme taustalla on uskomus siitä, että sitoutunut ja innostunut työntekijä tekee parhaat tulokset ja jokaiseen työhön on joku tavallista parempi työntekijä ja jokaiselle on olemassa työ, joka on hänelle tavallista parempi. Tuottavinta työtä tehdään työyhteisöissä, joissa työntekijöillä on hyvä olla.

Palveluidemme jalokivi Takuurekry (All Inclusive)

Takuurekry on palveluidemme jalokivi. Palvelu sisältää koko prosessin alkukartoituksesta aina soveltuvuustestaukseen sekä jälkiseurantaan saakka.

Tavoitteena on löytää työtehtävään ihminen, joka luonnostaan sopii tehtävään tavallista paremmin.

Lue lisää

Rekrytoi nopeasti ja helposti, luottamuksellisesti Talentti tarjolla

Talentti tarjolla on uusin rekrytointipalvelumme. Se on kehitetty yhdistämään nopeasti ja helposti rekrytoivan esimiehen ja tehtävään tarjolla olevat ammattilaiset.

Kaikin puoleinen luottamuksellisuus vallitsee koko prosessin ajan.

Työnhakijalle ilmainen ja työnantaja maksaa vain rekrytointipalkkion.

Lue lisää

Varmista valintasi Soveltuvuustestaus

Soveltuvuustesti on prosessi joka on suunniteltu sisäisten ja ulkoisten rekrytointien varmistamiseen.

Onnistunut rekrytointi tarkoittaa helpompaa johtamista, parempaa työmotivaatiota ja sitoutumista ja siten parempia tuloksia.

Lue lisää

Kustannustehokas Pikarekry

Pikarekry on yrityksille, jotka haluavat rekrytointiprosessilta ennen kaikkea nopeita tuloksia kustannustehokkaasti.

Pikarekryssä konsulttimme tekee vain raakakarsinnan hakemuksille ja toimittaa yritykselle kaikki hakemukset, jotka täyttävät yhdessä määritellyt kriteerit.

Lue lisää

Suorahaulla vaivattomuutta Toimitusjohtajarekry

Toimitusjohtajarekry on tehokas rekrytointiprosessi silloin, kun halutaan yritykseen uusi johtaja. Se on tehokas suorahakuprosessi, jota täydennetään kohdennetuilla kampanjoilla.

Tarkoituksena on löytää juuri oikea johtaja yrityksen kokoon, tavoitteisiin ja kehitysvaiheeseen.

Lue lisää

Kokemuksen tuomaa varmuutta Konkarirekry

Konkarirekry on loistava valinta työnantajalle tai yhtiölle, joka haluaa palvelukseensa nopeasti kokeneen osaajan.

Tavoitteena on löytää juuri oikea tekijä ylivertaisella ammattitaidolla tehtävään, johon muutoin olisi haastava löytää riittävää asiantuntijuutta.

Lue lisää

Identity Compass ®

Identity Compass ® on nykyaikainen tieteellisiin tutkimuksiin perustuva menetelmä, jonka avulla tunnistetaan yksilökohtaiset arvot, asenteet ja tavat toimia sekä työhyvinvointi, työmotivaatio ja sitoutumisen eri mallit ja tehtäväkohtaiset vahvuudet sekä heikkoudet.

 • 1

  Johtoryhmän kehittäminen eli JORY-kompassi

  JORY-kompassi on räätälöity palvelu yrityksen johdolle ja johtoryhmille. JORY-kompassilla tunnistetaan johtoryhmän jäsenten erilaiset työtyylit ja roolit.

  Identity Compass ®-profilointia käytetään työtyylien ja -roolien kartoitukseen, kehitykseen sekä selkeyttämiseen. Lähtökohtana on aina saada olemassa oleva joukkue puhaltamaan yhteen hiileen ja työskentelemään saumattomasti yhteisen päämäärän ja menestyksen eteen.

  Lisäksi profiloinnilla tunnistetaan tehtävässä vaadittavia ominaisuuksia kuten vuorovaikutustaidot, johtajuus, alaisuus, burn out -herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot sekä motivaatiotekijät. Profiilit tarkistetaan aina syvähaastatteluissa.

  Lue lisää
 • 2

  Tiimin vahvistaminen ja kehittäminen eli TIIMI-kompassi

  TIIMI-kompassi on räätälöity palvelu erilaisille tiimikokonaisuuksille, joiden tehtävässä onnistuminen vaatii tiiviistä yhteispeliä ja joukkuehenkeä, kuten työryhmät, markkinointitiimit, myyntiorganisaatiot, tuotekehitystiimit tai vaikkapa ohjelmistokehittäjät.

  TIIMI-kompassilla tunnistetaan tiimin tai työyhteisön jäsenten erilaiset työtyylit ja roolit. Identity Compass ®–profilointityökalulla tunnistetaan tehtävässä vaadittavia ominaisuuksia. Työtyylien ja -roolien kartoittaminen alkaa aina starttipalaverilla, jossa määritellään prosessin tavoitteet sekä tarkennetaan asiakasyrityksen tarpeet.

  Lue lisää
 • 3

  YKSILÖ-Kompassi

  Me uskomme, että jokaiselle on olemassa työ, joka on juuri hänelle tavallista parempi. Uskomme myös, että jokaiseen työhön on joku, joka on siinä tavallista parempi.

  YKSILÖ-kompassissa pureudumme nimenomaan henkilön vahvuuksiin ja motivaatiotekijöihin yksilön. Näiden avulla voidaan vahvistaa joko henkilön sitoutumista nykyiseen työhön, tukea työnhakua tai selkeyttää suuntaa esimerkiksi uudelle uralle.

  YKSILÖ-kompassin voi tilata yksityishenkilö itselleen tai esimerkiksi yritys tukeakseen työntekijöidensä urakehitystä ja -kasvua. Yksilö-kompassi sopii mainiosti myös yrittäjille, jotka pohtivat työnsä mielekkyyttä ja motivaatiokysymyksiä.

  Lue lisää

Henkilöstö on yrityksen ainoa voimavara Rekrytointikonsultointi

Palvelu yrityksille, jotka haluavat toteuttaa rekrytointiprosessin osittain itse.
Jos koko rekrytointiprosessin ulkoistaminen tuntuu liian suurelta kynnykseltä tai omassa talossa on riittävästi resursseja, voi rekrytointiprosessista ulkoistaa tiettyjä vaiheita.

Olemme monessa tapauksessa mukana joko alkukartoituksen, videohaastatteluiden tai soveltuvuustestausten tekemisessä. Alkukartoitus on koko rekrytoinnin onnistumisen kannalta tärkein osa prosessia. Hyvin tehty alkukartoitus helpottaa kaikkien päätösten tekemistä jokaisessa rekrytoinnin vaiheessa.

Käytössämme oleva soveltuvuustestausmenetelmä Identity Compass ® on ainutlaatuinen työkalu joka antaa eniten ennustettavuutta ja sen perusteella voidaan antaa rekrytoinnille pitkä takuuaika.

Henkilöstön avulla toteutettu ohjattu prosessointi Disneyn menestysstrategia

Disneyn menestysstrategia on ohjattu prosessi joka parantaa tiimien työskentelyä ja jonka avulla voidaan ratkoa ongelmia, kirkastaa tavoitteita ja luoda strategioita valittujen henkilöiden avulla.

Tämän prosessin avulla saadaan työntekijöiden vahvuudet esiin esimerkiksi uusien strategioiden tai toimintatapojen luomisessa sekä saadaan helpommin aikaan valmista. Jokaisessa yrityksessä on asioita, joita pitäisi saada eteenpäin, kehittää ja ratkaista, mutta asioilla on taipumusta venyä ja jäädä kesken, kun ne jäävät yhden ihmisen taakse tai kehnosti toimivan tiimin harteille.

Disney -menestysstrategiaa hyödyntäen voidaan ratkoa ongelmia, kirkastaa tavoitteita ja luoda strategoita.

Työhyvinvoinnin ja -motivaation mittaaminen ja kehittäminen Henkilöstökonsultointi

Henkilöstö on yrityksen ainoa oikea voimavara ja heidän työmotivaatio, tuottavuuteen sitoutuminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa tulosten kannalta.

Kun ihminen voi hyvin työssään ja saa toimia oman persoonansa mukaisesti, työn tulokset ovat parempia ja työsuhde kestää pidempään. Kun työnantajana tai esimiehenä tiedät etukäteen työntekijän vahvuudet, haasteet sekä tilanteen ja pääset vaikuttamaan työssäviihtyvyyteen heti, vältyt yllätyksiltä ja saat parempia tuloksia.

Henkilöstökonsultoinnin tavoitteena on solmujen avaaminen, kitkan vähentäminen, vuorovaikutuksen kehittäminen ja sitoutumisen lisääminen.

Ota yhteyttä

Uskon, että voisin olla hyödyksi teille.

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

 • 0400 232 781
 • [javascript protected email address]
 • LinkedIn
 • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.