Soveltuvuustestaus

Soveltuvuustesti on prosessi joka on suunniteltu sisäisten ja ulkoisten rekrytointien onnistumisen varmistamiseen.

Onnistunut rekrytointi tarkoittaa helpompaa johtamista, parempaa työmotivaatiota ja sitoutumista ja siten parempia tuloksia.

Soveltuvuustestaus – varmista valintasi

 • Hinta: 900€ – 1500€
 • Prosessi: Alkukartoitus, soveltuvuustesti, syvähaastattelu ja analyysi
 • Aikataulut: rekryroiva esimies: yhteensä n. 3 h, hakija: n. 2 h
Pyydä tarjous
Te kerrotte miten teillä menestyy. Identity Compass®-soveltuvuustestillä tunnistetaan henkilön menestysstrategiat.

Timo Katajamaa Toimitusjohtaja, rekrytointikonsultti, Solidea Oy
Pyydä tarjous

”Soveltuvuustesti on tärkeä osa rekrytointia varsinkin silloin, kun halutaan taata rekrytoinnin onnistuminen.”

Identity Compass® -sovelutuvuustestaus tutkii henkilön ajattelumalleja, motivaation tekijöitä ja arvoja jotka suoraan ohjaavat hänen toimintaansa työssä.

Lisäksi soveltuvuustestillä tunnistetaan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten

 • vuorovaikutustaidot
 • tiimipelaaminen
 • esimiestaidot
 • johtamiskyky
 • työskentelyn tarkkuus ja täsmällisyys
 • sinnikkyys
 • ahkeruus
 • alaistaidot
 • burn out -herkkyys
 • oma-aloitteisuus
 • arvot
 • motivaatiotekijät
 • oppimiskyky
 • ajan käyttäminen
 • ratkaisukeskeisyys
 • muutoskyky
 • luotettavuus
 • vakuuttavuus

Kaikki edellä mainitut ominaisuudet ovat yksilöllisiä menestysstrategian osia. Eri tehtävissä tarvitaan erilaisia ominaisuuksia. Hyvän myyjän ja hyvän ostajan menestysstrategiat ovat erilaiset.

Varaa aika keskustelulle
 • 1

  Alkukartoitus

  Alkukartoitus on koko prosessin tärkein vaihe. Alkukartoituksessa määritellään millä tavalla toimimalla kyseessä olevassa työssä ja työympäristössä menestyy.

 • 2

  Sähköinen haastattelu hakijalle

  Hakija vastaa sähköiseen haastatteluun omassa rauhassaan ja omalla laitteellaan.

 • 3

  Haastattelun tulosten tarkistaminen

  Haastattelun tulosten tarkistaminen on tärkeä osa prosessia. Tulokset tarkistetaan aina hakijan ja rekrytoivan esimiehen kanssa syvähaastattelussa.

 • 4

  Analyysi ja suositukset

  Haastattelun jälkeen saatte suositukset ja tiedon ja keskustelemme miltä osin tulokset tukevat onnistumista ja mahdollisesti eroavat toivotusta.

”Meillä on tuhansien soveltuvuustestausten kokemus ja niiden perusteella voimme taata rekrytoinnin onnistumisen.”

Ota yhteyttä

Uskon, että voisin olla hyödyksi teille.

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

 • 0400 232 781
 • [javascript protected email address]
 • LinkedIn
 • Video