Identity Compass ®-henkilöprofilointijärjestelmä

Identity Compass® on yhtä aikaa henkilöprofilointi, soveltuvuustesti, tuloksentekomittari ja mahtava apuväline tiimien muodostamiseen, vahvistamiseen sekä hiomiseen.

Identity Compass ® on nykyaikainen henkilöprofilointijärjestelmä, joka tunnistaa millä tavoilla kyseessä oleva henkilö omasta halustaan toimii työssään ja minkä vuoksi.

Tiedetään, mitä enemmän ihminen voi toimia työssään niin kuin hän haluaisi, sitä mieluisampaa on työ ja sitä parempia ovat tulokset.
Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin.

Identity Compass ® on nykyaikainen, tieteellisiin tutkimuksiin perustuva menetelmä, jonka avulla tunnistetaan yksilökohtaiset arvot, asenteet ja tavat toimia. Lisäksi tunnistetaan työhyvinvointi, työmotivaatio ja sitoutumisen eri mallit sekä tehtäväkohtaiset vahvuudet ja heikkoudet.

Identity Compass ® -profiloinnilla tunnistetaan, millä tavoilla yksilö haluaa toimia ja minkä vuoksi. Lisäksi tunnistetaan millä tavalla hän kokee nykyisen työn mahdollistavan omat tapansa ja mihin hän mahdollisesti haluaisi muutosta.

Lisäksi Identity Compass ® -profiilien avulla tunnistetaan ryhmäkohtaiset sisäisen dynamiikan mallit, vahvuudet ja heikkoudet.

Saadun tiedon avulla kehitetään työhyvinvointia, työmotivaatiota, yritykseen ja tuottavuuteen sitoutumista, hyvää vuorovaikutusta sekä uusia strategioita, jonka johdosta saadaan parempia tuloksia.

Menetelmä perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Itse Identity Compass ®-henkilöprofilointi on sähköinen kysely, jonka kohdehenkilö täyttää omassa rauhassaan, parhaaksi katsomaansa aikaan. Profiili tarkistetaan syvähaastattelulla yhdessä konsulttimme kanssa ja tästä muodostetaan Identity Compass ®-profiliili.

Identity Compass ®-henkilöprofilointijärjestelmä tunnistaa työmotivaation ja sitoutumisen tason, yksilön ja organisaation tuloksentekokyvyn ja -halun. Lisäksi se tunnistaa mm. seuraavia ominaisuuksia: vuorovaikutustaidot, johtajuus, alaisuus, burnout herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot, motivaation tekijät, tavat olla tehokkaana, muutamia mainitaksemme.

Moderni soveltuvuustesti

Identity Compass ® on nykyaikainen henkilöprofilointijärjestelmä, jolla tunnistetaan millaisessa työssä ihminen viihtyy ja menestyy. Sitä käytetään rekrytoinnin tukena ja ohjurina. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä konsultteihimme.

Katso video

Henkilöstö voimavarana

Henkilöstö on yrityksen ainoa oikea voimavara ja heidän työmotivaatio, tuottavuuteen sitoutuminen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa tulosten kannalta. Kun ihminen voi hyvin työssään ja saa toimia oman persoonansa mukaisesti, työn tulokset ovat parempia ja työsuhde kestää pidempään.

Kun työnantajana ja/tai esimiehenä tiedät etukäteen henkilön tilanteen ja pääset vaikuttamaan siihen, vältyt yllätyksiltä ja saat parempia tuloksia. Johtaminen on helpompaa, kun tiedät yksilöiden tavat olla tehokkaana, johtamistyylit, alaistaidot, burnout-herkkyyden, vuorovaikutustaidot, arvot, sekä motivaatiotekijät.

Vuorovaikutus

Vuosien aikana henkilöprofilointeja tehdessämme olemme iloksemme saaneet huomata, että on olemassa myös säännönmukaisuutta. Ei ole ihmistä, johon ei palaute vaikuta, joka ei enemmän tai vähemmän halua tietää minne ollaan menossa, joka ei halua tietää mitä mahdollisesti vastaan on tulossa tai joka ei jollakin tavalla halua kuulua joukkoon.

On totta, että jos tiimin/henkilön osaaminen on heikkoa, mutta motivaatio kohdallaan, tarvitaan ohjausta, neuvomista ja opettamista. Jos taas osaaminen on hyvällä tasolla, mutta motivaatio alhaalla tarvitaan palautetta, suhdetta ihmisten välillä sekä vuorovaikutusta. Ja jos osaaminen ja motivaatio ovat kohdallaan, myös johtajan on helppo hymyillä.

Tämän voi luotettavasti mitata ja kaikkiin näihin asioihin voi aktiivisesti vaikuttaa, se on ihmisten johtamista parhaimmillaan.

Ota yhteyttä

Uskon, että voisin olla hyödyksi teille.

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video