Omien vahvuuksien vahvistaminen ja ymmärtäminen

Me uskomme, että jokaiselle on olemassa työ, joka on juuri hänelle tavallista parempi. Uskomme myös, että jokaiseen työhön on joku, joka on siinä tavallista parempi.

YKSILÖ-kompassissa pureudumme nimenomaan henkilön vahvuuksiin ja motivaatiotekijöihin yksilön näkökulmasta, ilman tehtävän asettamia vaatimuksia ja velvoitteita.

Tavoitteena on löytää henkilön aidot motivaatio- ja innostustekijät. Näiden avulla voidaan vahvistaa joko henkilön sitoutumista nykyiseen työhön, tukea työnhakua tai selkeyttää suuntaa esimerkiksi uudelle uralle.

YKSILÖ-kompassin voi tilata yksityishenkilö itselleen tai esimerkiksi yritys tukeakseen työntekijöidensä urakehitystä ja -kasvua. Yksilö-kompassi sopii mainiosti myös yrittäjille, jotka pohtivat työnsä mielekkyyttä ja motivaatiokysymyksiä.

Vahvuudet esiin Identity Compass ®-profiloinnilla

Identity Compass ®-profilointia käytetään yksilön työtyylin ja -rooli kartoitukseen, kehitykseen sekä selkeyttämiseen. Lähtökohtana on yksilön omien vahvuuksien esiin kaivaminen ja luontaisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen. Identity Compass ®–profilointityökalulla tunnistetaan työmotivaation ja sitoutumisen sekä työhyvinvoinnin tasot, jotka ovat suoraan verrannollisia yksilön tuloksentekokyvyn ja –halun sekä työssä viihtymisen kanssa. Kun vahvuudet tunnistetaan, voidaan haarukoida tarkasti millainen työ voisi olla henkilölle tavallista parempi. 

Lisäksi profiloinnilla tunnistetaan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten vuorovaikutustaidot, tiimipelaaminen, alaisuus, burn out -herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot, motivaatiotekijät eli tavat olla tehokkaana sekä toimintaa ohjaavat asennemallit, kuten millä tavoilla henkilö toimii työssään ja minkä vuoksi. Profiilit tarkistetaan aina henkilön kanssa syvähaastattelussa. Haastattelun aikana henkilöllä on mahdollisuus tarkentaa ja kysyä profiloinnin tuloksista tarkemmin. 

Itsetuntemuksella uudelle uralle

Työtyylin ja -roolien kartoittaminen – Identity Compass ® – profilointi alkaa aina starttipalaverilla, jossa määritellään prosessin tavoitteet sekä tarkennetaan asiakkaan tarpeet. Henkilön kanssa paneudutaan mihin tarpeeseen profilointi tehdään ja profiloinnilla pyritään löytämään vastauksia ja vahvistusta henkilöä askarruttaviin kysymyksiin.

Lisäksi sovitaan prosessin aikataulut ja jatkotoimenpiteiden ajankohdat. Itse Identity Compass ®-profiili muodostuu etäkyselyllä, jonka haastateltava täyttää omatoimisesti itselleen sopivana ajankohtana. Sähköisen kyselyn täyttäminen vie aikaa noin tunnin. Kyselyn jälkeen konsultti saa tulokset tarkistettavaksi ja sopii haastateltavan kanssa syvähaastattelun. Syvähaastattelun aikana profiili tarkistetaan ja tuloksia syvennetään sekä avataan haastateltavalle. Tässä yhteydessä voidaan kartoittaa myös henkilön ominaisuuksiin soveltuvia tehtäviä ja toimenkuvia. 

Konsultti tekee yhteenvedon havainnoistaan sekä analysoi jatkotoimenpiteitä ja tekee toimenpide-ehdotuksia kirjallisesti, jotka käydään läpi henkilön kanssa. Keskustelussa painotetaan vahvuuksia ja yksilön henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä sekä innostumisen avaimia. Konsultti voi myös yhdessä asiakkaan kanssa tarkistella urasuuntautumisvaihtoehtoja ja avoimia positioita suhteessa muodostettuun profiiliin. Tavoitteena on löytää henkilölle tavallista parempi työ.

Konsultin avustuksella itsevarmuutta

Kokeneet konsulttimme voivat auttaa löytämään itsevarmuutta ja piileviä motivaatio- tai innostustekijöitä, joiden olemassaolosta henkilöllä ei välttämättä ole täyttä tietoa tai ymmärrystä. Oman osaamisen sanoittaminen, tunnistaminen ja arviointi voi olla haastavaa.

Toisinaan ulkopuolinen konsultti on paras vaihtoehto tarkastelemaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia. Ammattitaitoiset konsulttimme ovat lämminhenkisiä, helposti lähestyttäviä ja rautaisia ammattilaisia, joiden käsiin on helppo uskoa oman työuran uudet tuulet ja tienviitoittaminen.

Nimetty konsultti on henkilön tukena läpi koko prosessin ja kysymyksille on jätetty runsaasti tilaa sekä aikaa. 

Mitä paremmin ihminen voi työssään, sitä mieluisampaa työ on ja sitä parempia ovat tulokset. Se, mihin ihminen pystyy ja mitä hän haluaa, voivat olla täysin eri asioita. Aina, kun ihminen tekee sitä mitä hän eniten haluaa ja sillä tavalla, kun hän on tottunut, ovat tulokset parhaita.

Timo Katajamaa toimitusjohtaja, Solidea Oy

Ota yhteyttä

Uskon, että voisin olla hyödyksi teille.

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.