Blogi : Väärä työ polttaa loppuun

Burnout ei ole vain johtajien yksinoikeus. Työpaineet voivat kasautua liian suureksi taakaksi kenelle tahansa.

Työstressin lähde ei aina kuitenkaan ole itse työssä, vaan siinä, kuinka se sopii omalle tavallemme tehdä työtä. Kauppalehden elokuisessa artikkelissa esitellyn Zürichin yliopiston psykologian professorin Veronika Brandstätterin mukaan on melko yleistä, etteivät työ ja persoonallisuus kohtaa.

”Ihmiset valitsevat usein työn, joka sopii heidän tietoisiin motiiveihinsa. Niitä muovaavat sosiaaliset normit ja muiden odotukset”.

Brandstätterin ja hänen kollegojensa tutkimus keskittyi kahteen tärkeänä pitämäänsä ominaisuuteen: ”valtamotiiviin” ja ”kuulumisen motiiviin”. Henkilöillä, jolla on vahva valtamotiivi, on tarve ottaa vastuu muista ja muun muassa pitää yllä kuria. Henkilöt, joilla kuulumisen ja liittymisen motiivi on tärkeä, hakevat työssäänkin positiivisia ihmissuhteita sekä haluavat tuntea luottamusta, lämpöä ja liittymistä.

Miten löytää itselle sopiva työ

Itselle sopivan työn, tai tiettyyn työhön sopivan työntekijän löytäminen on haasteellista. Löydämme kyllä aina tekemillemme ratkaisuille mielekkäältä tuntuvan selityksen. Toimintaamme ohjaavat kuitenkin myös muiden odotukset, esimerkiksi työhaastattelussa esitämme helposti tieten tai tiedostamatta roolia, jonka arvioimme olevan itsellemme eduksi. Tämä voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa joudumme toimimaan työssämme arvojemme ja luontaisten ajattelumalliemme vastaisesti. Tai jossa työnantaja tekee rekrytointipäätöksen väärien oletusten pohjalta.

Tunnista työuupumuksen riskitekijät ennakolta

Tärkeä osa Solidean rekrytointiprosessia on henkilöarviointi, jonka avulla tunnistetaan tapamme tehdä työtä, myös Brandstätterin tutkimuksessaan mainitsevat valtamotiivit ja kuulumisen motiivit. Nämä mieltymykset ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Jos saamme työssämme toteuttaa meille ominaisia ajattelumieltymyksiä, viihdymme työssämme ja saamme aikaan hyviä tuloksia.

Arvioinnin avulla tunnistetaan myös niitä tekijöitä, jotka altistavat työuupumukselle. Näihin tekijöihin kuuluu esimerkiksi juuttuminen vahvaan empaattisuuteen, liiallinen riippuvuus ulkoisesta palautteesta ja arvostuksesta, voimakas tarve huolehtia muista ihmisistä ja heidän tarpeistaan, sekä muutoshaluttomuus. Jos nämä tekijät yhdistyvät liialliseen negatiiviseen stressiin, on työuupumuksen vaara suuri.

Nämä tekijät huomioimalla ja niihin vaikuttamalla voidaan varmistaa etukäteen henkilön todellinen sopivuus tehtäväänsä. Työn vaatimukset, työntekijän henkilökohtaiset tavat toimia ja riskitekijöiden tunnistaminen muodostavat vahvan kolmion, joka varmistaa tavallista paremman rekrytoinnin.

Kirjoittaja:

 

Reino Suonsilta

rekrytointikonsultti

  • 0400 451 839
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.