Blogi : Miksi kaikki eivät ajattele kuin sinä?

Joskus esimiehenä joutuu pohtimaan, miten pahuksessa työntekijöiden ajatusmaailma voi olla niin kaukana omasta.

Yksilölliset ajatuskuviomme ovat yhtä ainutlaatuisia kuin sormenjälkemme. Jokaisella ihmisellä on erilaiset geneettiset ominaisuudet ja henkilökohtaiset kokemukset, jotka vaikuttavat hänen tapaansa tulkita maailmaa.

On muistettava että ryhmä koostuu henkilöistä. Ja juuri yksilöiden välinen dynamiikkaa määrittelee ryhmän suorituskyvyn. Johtajan asemassa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten käsityksiin ja kokemuksiin yrityksestä ja työstä. Siinä onnistuaksesi sinun täytyy kuitenkin tajuta työntekijöiden tapa ymmärtää todellisuutta. Sinun täytyy selvittää miten kukin teistä ajattelee työstään, mikä heitä motivoi ja mikä saa heidät tekemään hyvää työtä.  Lisäksi sinun täytyy selvittää kuinka hyvin tuo käsityksesi vastaa heidän mielikuviaan yrityksestä ja odotuksiaan työntekijöinä.

Avaa jatkuva vuoropuhelu sekä kunkin yksilön että koko ryhmän kanssa, ja anna kaikille mahdollisuus tulla kuulluksi. Vuoropuhelu on hidas mutta varma tie eteenpäin. Yksilöt saavat pohtia niin omia kuin muidenkin totuuksia, ja vähitellen heille muodostuu yhtenäisempi maailmankuva.

Tehokas tapa antaa jatkossa pontta tällaiselle keskusteluille voi olla jonkun ulkopuolisen henkilön kutsuminen paikalle, jolloin liiketoiminnasta saadaan todellisempi käsitys. Useinkin ryhmän jäsenet saavat tällaisen ulkopuolisen näkökulman ansioista suuria ahaa -elämyksiä!

– Apinajohtajan käsikirja, Tommy Lundberg, Ola Berggren, Atena Kustannus Oy 2013

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.