Johtaminen : Motivaatio ja sitoutuminen ovat eri asioita

Johtaja, onko organisaatiossasi innostusta, keskinäistä luottamusta, mukavuudenhalua, välinpitämättömyyttä, kitkaa, johdon arvostelua? Nämä kaikki ovat seurausta erilaisesta sitoutuneisuudesta.

Hyvä uutinen on se, että on paljon johtajia, jotka tutkivat ja mittaavat henkilöstön sitoutumista ja toimivat saatujen tietojen mukaisesti.

Identity Compass® tunnistaa neljä sitoutumisen kenttää: 1. Tuottava, 2. Hidastava,
3. Luopunut, 4. Tuhoava

Henkilöstön sitoutumisen laatu ja siihen käytettävän energian määrä korreloi suoraan yrityksen tuloksen kanssa. Sitoutuminen ilmenee työntekijän erilaatuisina toimintoina.

Työmotivaatio on pelkkää energiaa ja se ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös toimintaa. Sitoutumista seuraa toiminta. Ihminen voi esimerkiksi olla hyvin motivoitunut tekemään hyvää tulosta, mutta samalla sitoutunut osoittamaan olevansa parempi johtaja. Tämä aiheuttaa valtataistelua, eikä vie organisaatiota eteenpäin parempaan tulokseen. Siis, motivaatio ja sitoutuminen ovat eri asioita.

Jos työmotivaatio on kunnossa, se on kuin ”autonkuljettaja ottaisi jalan pois jarrupolkimelta”. Tämä ei yksin vie autoa eteenpäin. Tarvitaan sitoutumista tuottavuuteen.

Tuohon ”autonkuljettajaan” verrattuna toiminta olisi seuraavanlaista:

1. Tuottava: ”Kytkin pohjaan, ykkönen silmään, kaasua ja kytkin ylös”. Tämä vie organisaatiota tehokkaasti kohti tavoitettaan.

2. Hidastava: ”Istuu mukavasti mieluisassa autossa, nauttii mukavasta sisustuksesta, lisälaitteista, ominaisuuksista ja kaikesta, mitä tuo auto mahdollistaa. Hän osaisi kyllä ajaa ja ajaakin joskus”. Tämä hidastaa organisaatiota.

3. Luopunut: ”Ihan sama minkälainen auto, ei sinne kuitenkaan pääse, ei tässä mikään muutu, teen valituksen, otan saikkua, etsin uuden organisaation”. Varmuudella ei päästä tavoitteisiin. Organisaatio on hajoamassa.

4. Tuhoava: ”Kytkin pohjaan, viitonen silmään, kaasua ja kytkin ylös – auto sammuu. Johan minä sanoin pomolle, että tällä autolla ei kannata ajaa. Minä sentään ottaisin toisenlaisen auton ja ajelisi parempia teitä.” Sisäinen valtataistelu väsyttää ja vie energiaa epäolennaiseen.

Kun sitoutumisen laatu ja siihen käytettävän energian määrä ovat korkealla, henkilöstö on sitoutunut organisaation tavoitteisiin ja arvoihin. Tällöin henkilöstö pyrkii tavoitteisiin tehokkaasti, keksii luovia ratkaisuja ongelmiin ja on kokeilunhaluinen. Ihmiset pyrkivät jatkuvaan kehittämiseen. Yleinen työtyytyväisyys (Flow) ja rakentavan palautteen kulttuuri sekä keskinäisen luottamuksen ilmapiiri vallitsee. Henkilöstö on identifioinut organisaatioon ja sen arvoihin minkä vuoksi myös henkilöstön vaihtuvuus on alhaista.

Seuraavassa on tuottavuuteen sitoutumiseen johtavia tekijöitä:

Edellä mainittuihin panostaminen tuottaa paremmin, kuin rahalliset bonukset tai vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Valitettavan usein yritetään paikata virherekrytointia em. eduilla.

On parempi tietää luulevansa kuin luulla tietävänsä.

Kirjoittaja:

 

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.