Rekrytointi : Miksi CV ja perinteinen haastattelu ei riitä

Tietotyö 2018 –raportissa on todettu, että yksi tärkeimmistä työelämätaidoista tulee olemaan vuorovaikutustaidot. Ne eivät ole vain välineitä työn tekemiseen vaan myös entistä suurempi osa työtä. Menestyksekkäät ja muutoskykyiset yritykset muodostuvat asiakasta ja työtovereita kuuntelevista sekä sujuvasti vuorovaikutustilanteita ohjaavista ja johtavista ihmisistä. Yhä useammassa työssä on ilmaistava itseään rohkeasti, oltava empaattinen ja hallittava sosiaaliset tilanteet vakaasti ja vahvasti.

Rekrytoitaessa henkilöä uuteen tehtävään kartoitetaan prosessin alkuvaiheessa rekrytoivan esimiehen kanssa millaiset vuorovaikutustaidot kyseisessä tehtävässä ovat tarpeen työn sujuvuudelle, tuloksen tekemiselle sekä hakijan että koko työnyhteisön hyvinvoinnille. Kun perinteinen CV katsoo lähinnä peruutuspeiliin, eikä kerro juurikaan työnhakijan vuorovaikutustaidoista ja motivaatiosta, niin miten rekrytointilanteissa sitten voidaan tunnistaa hakijalle tyypillinen tapa olla vuorovaikutuksessa?

”Kun tavoitteena on tavallista parempi rekrytointi, ei hakijan vuorovaikutustaitojen selvittäminen voi jäädä pelkän CV:n ja perinteisen työhaastattelun varaan.”

Solidean rekrytoinneissa käyttämän Identity Compass –profilointityökalun avulla pystytään havainnoimaan ja konkretisoimaan sitä, millä tavoin hakija omasta halustaan toimii työssään ja minkä takia. Se antaa mahdollisuuden tunnistaa niitä ajattelumalleja, jotka ohjaavat hakijan toimintaa, se kertoo hakijan vuorovaikutus- ja viestintätaidoista, motivaatiotekijöistä ja sitoutumisesta. Hakijalle tyypillistä tapaa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa voidaan siten verrata juuri tässä tehtävässä onnistumisessa tarvittavaan tapaan toimia. Meillä jokaisella kun on oma yksilöllinen – ei hyvä eikä huono – tapamme. Työkalun avulla muodostunut profiili tarkistetaan vielä aina rekrytointikonsultin ja hakijan välisessä syvähaastattelussa.

Rekrytointiprosessin tavoitteena on löytää tehtävään henkilö, joka on siinä tavallista parempi. Tuottavinta sekä yritykselle että työntekijöille on tehdä työtä, jossa on mahdollisuus onnistua ja olla osana työyhteisöä, jossa on hyvä olla.

”Työhyvinvointi ja sitoutuminen ovat yritykselle kaikkea muuta kuin pehmeitä arvoja.”


Kun vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työyhteisössänne kannattaa rekrytointi hoitaa Solidean kanssa. Kysy lisää!

Kirjoittaja:

 

Satu Turunen

rekrytointikonsultti, Uusimaa

  • 040 150 9606
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.