Blogi : On johtajia ja on pomoja – ja molempia me tarvitsemme

Hyvin johdettu liikeyritys, joka menestyy pitkällä aikavälillä, tarvitsee menestyäkseen monipuolista johtamista. Se tarvitsee ihmisten (leadership) ja asioiden (management) systemaattista johtamista. Karrikoiden voisimme todeta, että johtaja johtaa ihmisiä ja pomo johtaa asioita.

Erilaiset organisaatiot tarvitsevat erilaista johtamista
Asiantuntijaorganisaatio tarvitsee ihmisten johtamista. Valmistava organisaatio tarvitsee asioiden johtamista. Kuitenkaan kumpaakaan ei voi sivuttaa, jos haluaa menestyä.Ihmissuhteiden kautta johtaminen
Sellainen johtaja, jolle ihmisten johtaminen hyvin hyvien ihmissuhteiden kautta (leadership) on luonnollista, on hyvä asiantuntijaorganisaation johtajana. Hänen ei tarvitse menestyäkseen olla paras asiantuntija, vaan hyvä ihmisten johtaja. Tällainen johtaja ammentaa asiantuntijuutta ympäriltään ja tukeutuu substanssissa tiimiläisiinsä. Ihmislähtöinen johtaja ei pelkää olla tietämätön tai väärässä. Hän on utelias ja altis kehittämään itseään. Ihmisten johtamisella tarkoitetaan hyvien ihmissuhteiden ylläpitämistä ja ihmisten innostamista hyviin ihmissuhteisiin panostamalla.

Johtaja ei tee osaamisellaan menestystä tai kasvua, vaan sen hoitavat onnistuneet ja hyvät rekrytoinnit. Rekrytoinneissa ja henkilövalinnoissa Leadership-johtajat ovat enemmän kiinnostuneita ihmisestä, hänen luonteestaan ja persoonastaan, kuin hänen osaamisestaan. Virheen sattuessa hän ottaa itse vastuuta ja analysoi olosuhteita, suunnitelmia, ympäristöä, arvioidakseen minkä vuoksi virhe on sattunut ja mitä tästä voisimme oppia. Menestystä hän puolestaan juhlii ”me onnistuimme”- tyylillä unohtamatta muistaa jokaista, joka on osallisena menestykseen.

Ammattitaidon kautta johtaminen
Sellainen johtaja, joka on ja haluaa olla ammatillisesti ja teknillisesti pätevä tai pätevin, on hyvä johtamaan organisaatiota, missä henkilöstön motivaatio on luonnostaan korkealla tasolla, mutta pätevyys ei niinkään. Tällainen johtaja on sille toiminnan tasolle hyvä, minkä hän itse hallitsee, mutta menestys ja kasvu rajoittuu johtajan henkilökohtaisiin kykyihin. Voidaan ajatella, että tällainen organisaatio ylettyy juuri niin korkealle kuin johtaja ylettyy. Hän on enemmänkin päällikkö, kuin johtaja.

Virheen sattuessa hän alkaa etsiä syyllisiä ympäriltään kohdistamatta katsettaan itseensä. Onnistumista hän juhlii ”minä onnistuin”- tyylillä. Rekrytoinneissa ja henkilövalinnoissa Management-johtajat taas kiinnittävät huomionsa osaamiseen, koulutukseen ja kokemukseen, ei niinkään ihmiseen.

Esimerkkejä ominaisuuksista, jotka erottavat nämä kaksi johtajatyyppiä toisistaan

Leadership-johtajat:

Management-johtajat:

Tunnista johtamistyylisi
Identity Compass ®  -menetelmällä tunnistetaan ne ajattelumallit, asenteet ja arvot, jotka suoraan ohjaavat käyttäytymistämme myös johtajana. Menetelmällä tunnistetaan, miten ihminen mieluiten toimii työssään ja minkä vuoksi. Jokaisella on luonnollisesti omat totutut tavat toimia ja niille halutaan olla uskollisia.

Leadership ja Management ovat esimerkki ominaisuuksista, jota tunnistetaan hyvin Identity Compass ®  -menetelmällä. Ideaalitilanteessa johtajalla on riittävät taidot omaksua osioita molemmista johtamistyyleistä. Voidaan ajatella, että ideaalijohtaja on näiden kahden mallin joustava hybridi.

Tärkeää on tunnistaa myös, että molempia johtajia tarvitaan. Karrikoiden voidaan todeta, että meillä on johtajia ja pomoja ja heille on molemmille paikkansa sekä organisaationsa. Tärkeää on tunnistaa, mitä organisaatio tarvitsee ja millaisen tiimin johtaja saa johdettavakseen. Toisinaan voidaan tarvita tukea ja ymmärryksen lisäämistä myös erilaisin menetelmin, jotta johtamistyyli ja tiimi saadaan hiottua saumattomasti yhteen. Identity Compass ®  -menetelmällä voidaan analysoida ja tunnistaa paitsi johtajan, myös tiimin tavat toimia ja etsiä paras yhdistelmä.

Rekrytoinnit menestyksen tukena
Tavallista paremmassa rekrytoinnissa tärkeintä on tunnistaa rekrytoivan yrityksen tilanne ja tarpeet, sekä ehdokkaiden osaaminen, koulutus, kokemus ja ennen kaikkea hänen ajattelumallinsa, asenteet arvot, jotta rekrytoivan yrityksen tarpeet tulevat täytetyksi.


Mikäli haluat tunnistaa tapasi johtaa, tehdään sinullekin Identity Compass ®-testaus!

Ota yhteyttä:

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.