Blogi : Johtamistyylin mukailu johdettavien mukaan

Eri yrityksissä ja organisaatioissa strategiat ja toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohdat perustuvat pitkälti olettamukseen hitaasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.” Muutosten johtamisen sijaan organisaatioissa tulisi keskittyä ihmisten johtamiseen muutoksessa. Henkilövalinnoilla on ratkaiseva merkitys siihen, miten organisaatiot toimivat toimintaympäristön muutoksessa. Johtajat ja esihenkilöt ovat avainasemassa, kun organisaatiossa lähdetään muutoksen tielle.

Muutosten johtamisen sijaan organisaatioissa tulisi keskittyä ihmisten johtamiseen muutoksessa.

 
Erilaiset tavat johtaa erilaisia ihmisiä

Preaktiivisuus
Preaktiiviset johtajat ennakoivat tulevaa. He tekevät muutosta jopa ennen ympäristön tuomaa muutostarvetta. He tekevät vaihtoehtoisia varasuunnitelmia mahdollisesti muuttuvan toimintaympäristön varalle, vaikka he eivät tiedä tarvitsevatko varasuunnitelmia. Koska he ovat etukäteen valmistautuneita, he panevat myös nopeasti toimeksi.

Aktiivisuus
Aktiiviset johtajat muuttavat toimintatapojaan spontaanisti ja nopeasti toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan. He päättävät ensin ja suunnittelevat sen jälkeen. Jos suunniteltu toiminta ei tuota oikeita tuloksia, he kokeilevat jotakin muuta. Tämä on hyvä ominaisuus tilanteissa, missä tarvitaan nopeaa reagointia. Kaikilla muilla alaisilla voi olla vaikeuksia seurata heitä, paitsi toisilla aktiivisilla.

Reaktiivisuus
Reaktiiviset johtaja aloittavat harkitsemaan ja suunnittelemaan uusia toimintatapoja vasta sitten, kun ovat huomanneet toimintaympäristön muuttuneen. He muuttavat toimintatapojaan vasta perusteellisen harkinnan jälkeen. He tekevät päätöksiä ”viime tipassa”. Preaktiiviset ja aktiiviset alaiset helposti pitkästyvät tällaisen alaisuudessa. Reaktiivisuus on hyvä ominaisuus, kun halutaan taata hyvää laatua ja turvallisuutta.

Ei-reaktiivisuus
Ei-reaktiiviset jatkavat toteutusta suunnitellulla tavalla, vaikka toimintaympäristö on muuttunut. Heitä sanotaan ”jääräpäisiksi”. He voivat jättää vaaditut tehtävät tekemättä, jos se ei heidän mielestään palvele kokonaisuutta. Tämä on hyvä ominaisuus kriisissä, milloin on välttämätöntä päättää ja suorittaa epämieluisia toimenpiteitä.

Erilaiset ihmiset johtamassa ihmisiä

Toinen ulottuvaisuus on Walt Disneyn menestysstrategia mallista tutut luonteenpiirteet, visioija, toteuttaja, laadun takaaja.
Muutokseen he suhtautuvat kaikki eri tavoilla.

  1. Visioija on yksin pelkkä haaveilija. Häneltä syntyy hyviä ideoita ja paljon, mutta yksistään hän ei saa mitään muuta aikaiseksi. Hän haluaa muutoksia.
  2. Toteuttaja on yksin kuin robotti. Hänellä on käytössään strategiat, millä toteutetaan ideoita. Hän ei juurikaan arvostele muutosta, vaan pyrkii toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti vaaditut.
  3. Laadun takaaja on yksin pelkkä ”pahan ilman lintu”. Hän on hyvä löytämään heikot kohdat. Hän todennäköisimmin vastustaa muutosta.
  4. Visioija – toteuttaja tuottaa prototyyppejä. Koska prototyypeissä on aina jotakin keskeneräistä ja laadun takaaja ei pääse tunnistamaan virheitä, ei synny valmista. Heiltä syntyy jatkuvasti hyviä muutosehdotuksia.

Tämä sama dynamiikka toimii niin yksilön kuin yhteisönkin kohdalla. Silloin, kun yhteisössä, tiimissä, työryhmässä on nämä kaikki luonteenpiirteet edustettuna tasavahvasti, syntyy valmista nopeimmin ja helpoimmin.

Identity Compass – menetelmällä tunnistetaan nuo luonteenpiirteet ja myös ne ajattelumallit, asenteet ja arvot, jotka muodostavat nuo luonteenpiirteet.

Ihminen, johtaminen ja muutos

Muutos ja oppiminen ovat sekä työyhteisön että yksittäisen ihmisen kehityksen peruselementtejä. Joustava ja ennakoiva eli resilientti työyhteisö näkee työhön tai toimintaympäristöön liittyvissä ennakoimattomissa tilanteissa mahdollisuuden oppia jotain uutta. Tätä taustaa vasten sekä organisaatioiden että työntekijöiden turva muodostuu jatkuvasta muutoksesta ja muutosmyönteisyydestä. Lue lisää edellisestä blogistamme.

Mikäli organisaatiosi on muutoksen edessä, konsulttimme ovat apunanne.

Ota yhteyttä:

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.