Rekrytointi

18.3.2020 Miten meni noin niinku omasta mielestä? - Rekrytoinnin seuranta

Olkoonkin, että tämä sanonta on Suomen ärsyttävimpien sanontojen listalla numero yksi, niin se on olennainen kysymys myös osana rekrytointiprosessia. Jotta onnistumista voidaan arvioida, tulee sitä henkilön aloitettua uudessa tehtävässä tarkastella niin rekrytoidun henkilön, esimiehen ja yrityksen kuin rekrytointikonsultin näkökulmasta. 

Lue lisää

15.4.2019 Miksi CV ja perinteinen haastattelu ei riitä

Tietotyö 2018 –raportissa on todettu, että yksi tärkeimmistä työelämätaidoista tulee olemaan vuorovaikutustaidot. Ne eivät ole vain välineitä työn tekemiseen vaan myös entistä suurempi osa työtä. Menestyksekkäät ja muutoskykyiset yritykset muodostuvat asiakasta ja työtovereita kuuntelevista sekä sujuvasti vuorovaikutustilanteita ohjaavista ja johtavista ihmisistä. Yhä useammassa työssä on ilmaistava itseään rohkeasti, oltava empaattinen ja hallittava sosiaaliset tilanteet vakaasti ja vahvasti.

Lue lisää

19.3.2019 Työnantajakuva on arvokas vain silloin, kun sillä on katetta

Ei ole yhdentekevää, miten työntekijät oman työnantajansa – tärkeän kumppaninsa – näkevät, kokevat ja tuntevat. Työntekijöihin sitoutuu valtavasti aineetonta pääomaa: työntekijät ovat yrityksen kasvoja, jotka luovat ja muokkaavat mielikuvaa yrityksestä kaikissa kohtaamisissaan talon ulkopuolella.

Lue lisää

25.2.2019 Ristiriita arvoissa johtaa rekrytoinnin epäonnistumiseen

Jokaisessa yrityksessä on arvoja. On toinen kysymys onko arvot tunnistettu tai ovatko ne samat kuin mitä on markkinointimielessä määritelty. Arvot vastaavat kysymykseen mikä on tärkeää, mistä haluat pitää kiinni. Arvot eivät ole toimintaa, ne kyllä ohjaavat toimintaa.

Lue lisää

10.12.2018 Rekrytointi ei pääty työsopimuksen allekirjoitukseen

Uusi työntekijä, työsopimus allekirjoitettu, aloitusaika sovittu, työt alkavat. Työsopimuksen allekir Rekrytointi on valmis? Ei aivan. Oikeastaan tavallista parempi rekrytointi alkaa vasta nyt - perehdytyksellä. Tästä lisää aiemmassa blogissamme: Perehdytys ei ole pelkkä ilmoitusasia.

Lue lisää

19.11.2018 Mistä tunnistat rekrytoinnin tarpeen vai oletko jo myöhässä?

Huutava rekrytoinnin tarve näyttäytyy usein pienissä hetkissä yrityksen arjessa. Kiire lisääntyy ja ajaudutaan sammuttamaan tulipaloja ennakoivan otteen sijaan. Kun resurssien puutteesta johtuva kiire peittää alleen tärkeät asiat, voi pahimmassa tapauksessa unohtua, että kasvu tarvitsee lisää tekijöitä.

Lue lisää

13.11.2018 Ihana kamala kasvu

Me ihmiset olemme erilaisia. Joku meistä ihmisistä ennakoi haasteita luontaisesti paljon helpommin, toinen taas ajattelee, että jos ongelmia ilmaantuu ne ratkaistaan. Erilaiset asenteet tulevat esille myös rekrytoinnin tarpeista tiedustellessa: Kasvu meillä on nyt niin hyvä tilanne, että saamme rekrytoida meidän on pakko rekrytoida nyt meidän ei tarvitse rekrytoida nyt ei ole pakko rekrytoida Rekrytointi liittyy usein kasvuun johon mahdollisuudet antaa toimiva yhteys yrityksen sisältä sen ulkopuolelle: yritys tuottaa jotakin palvelua/ tuotetta josta käyttäjät/ tilaajat ovat valmiita maksamaan. Ja vaikka asenne kasvuun olisi kuinka myönteinen se voi yllättää ja jopa hirvittää, Ja toki – kasvussa on omat riskitekijänsä joten siinä tarvitaan järkeä, osaamista, hyvää kumppania ja yhteisestä päämäärää.

Lue lisää

29.10.2018 Työnantajalupaus osuu tunteisiin

Yrityksen työnantajalupaus (Employer Value Proposition) on vahva viesti. Siinä missä yrityksen arvolupaus kertoo, mitä asiakas saa ostaessaan, työnantajalupaus kertoo, mitä työntekijä saa – rahallisen korvauksen ohella – antaessaan työnantajalle osaamistaan, kokemustaan ja aikaansa.

Lue lisää

22.10.2018 Positiivisen asenteen hyvyys on harhaa

Me ihmiset olemme taitavia perustelemaan jokaisen käyttäytymisemme (puhe kuuluu samaan kategoriaan) jollakin sellaisella tavalla, jolla uskomme saavamme ympäristöltä positiivisen hyväksynnän. Sitä teemme jatkuvasti. Positiivinen asenne Jokaisen käyttäytymisen taustalla on siis positiivinen aie - hyvä tarkoitus, ainakin itsellemme, vaikka emme sitä helposti myönnä.

Lue lisää

17.5.2017 Perehdytys ei ole pelkkä ilmoitusasia

Onnistunut rekrytointiprosessi takana, useista hyvistä hakijoita valikoitui se oikea, työsopimus on tehty, työt ovat alkaneet. Kaikki hyvin?

Lue lisää